Elbil

Elbilar

Elbilar är snabbt på kommande även på Åland. Här kan du läsa kort om elbilar och vad det kostar att köra.

 

Elbil, laddhybrid och hybrid

En renodlad elbil använder endast el från ett batteri för framdrift, den har ingen bränslemotor. Ofta förkortad BEV (Battery Electric Vehicle).

En laddhybrid, även kallad PHEV (Plug In Hybrid Electric Vehicle), är en bil som har en bränslemotor och dessutom har ett batteri som kan laddas från elnätet och en elmotor som driver bilen tillsammans med bränslemotorn.

En hybrid är som en laddhybrid men den kan inte laddas från elnätet utan batteriet laddas med hjälp av energi som uppstår vid inbromsning av bilen. Den har därmed mycket kortare räckvidd på el än en laddhybrid.

Vad kostar det att ladda?

En elmotor är mycket effektivare än en bensin- eller dieselmotor. Därför är elförbrukningen för en elbil lägre än man tror. Förbrukningen är naturligtvis beroende av många faktorer, t.ex. bilmodell och körstil, men en vanlig förbrukning ligger mellan 1,5-2 kWh/mil. Om man kör 15 000 km per år blir det 2 250 – 3 000 kWh vilket innebär cirka 300 – 400 euro/år i “bränslekostnad” vid hemmaladdning beräknat på 13 cent/kWh. Elen till en elbil kostar alltså cirka 20 – 25 % av motsvarande bränslekostnad för en fossilbil. Dessutom är servicen billigare eftersom det är inte behöver bytas motorolja och stift vid årsservicen.

Varför elbil?

Att köra elbil är som att köra en automatväxlad bil fast tystare och mjukare. Den är också roligare att köra eftersom all kraft finns direkt från start vilket gör elbilen pigg och accelerationssnabb. En elbil kräver mindre underhåll och är billigare i drift eftersom den är så effektiv jämfört mot fossilmotorer. Dessutom kan många ladda hemma vilket gör besök på macken onödiga. De anses även vara säkrare eftersom de inte har en stor motor som kan tränga in i kupén vid en krock. Man slipper även avgaslukten. På köpet får man även en miljövänligare bil!

Dagens elbilar har räckvidd som täcker alla behov av körning på Åland. Vid körning utanför Åland finns laddare där man kan ladda medan man tar en fikapaus. Utbyggnaden av infrastruktur för laddning går snabbt framåt.

 

Laddkontakter och -boxar

Laddkontakter

Det finns olika standarder för laddningskontakter, lite som bensin och diesel. Därför är det skäl att kolla upp det innan man köper en laddbox. I korthet kan man säga att det finns en standard som vissa japanska bilar följer (Mode 3 Typ 1) och en som europeiska bilar följer (Mode 3 Typ 2). Motsvarande standarder för snabbladdning, alltså laddning som sker i publika snabbladdare, är Chademo för japanska bilar och CCS för europeiska bilar. Utöver det så har bilmärket Tesla egen standard och egna snabbladdare, men kan använda Mode 3 Typ 2 och med hjälp av adapter även Chademo.

I Europa måste man följa standarden Mode 3 Typ 2 och CCS när man bygger publika laddplatser, men man får även komplettera med andra standarder. Normalt sett finns laddmöjlighet för båda standarder vid snabbladdningsstationer. Vanliga hushållsuttag, även kallade Schuko, kan användas för tillfälliga laddningar på låga effekter (max 8 A).

 

Laddboxar

För regelbunden laddning hemma rekommenderar vi att man installerar en laddbox, gärna med 3 fas anslutning. Laddboxar för elbilar är gjorda för att tåla långa laddtider och höga strömmar. De har även inbyggd säkerhet genom att den har kontakt med bilen som den får information ifrån. Om något fel uppstår under laddningen avbryts den. Det finns enkla varianter av laddboxar och mer avancerade boxar.

De mer avancerade boxarna kan ha olika extra funktioner såsom att du kan koppla upp dig till boxen med mobiltelefonen, ha elmätning och känna av husets övriga elanvändning och anpassa laddeffekten därefter för att inte överbelasta säkringarna i huset. Installation ska göras av behörig elektriker.