Elbil

Laddkontakter och -boxar

Laddkontakter

Det finns olika standarder för laddningskontakter, lite som bensin och diesel. Därför är det skäl att kolla upp det innan man köper en laddbox. I korthet kan man säga att det finns en standard som vissa japanska bilar följer (Mode 3 Typ 1) och en som europeiska bilar följer (Mode 3 Typ 2). Motsvarande standarder för snabbladdning, alltså laddning som sker i publika snabbladdare, är Chademo för japanska bilar och CCS för europeiska bilar. Utöver det så har bilmärket Tesla egen standard och egna snabbladdare, men kan använda Mode 3 Typ 2 och med hjälp av adapter även Chademo.

I Europa måste man följa standarden Mode 3 Typ 2 och CCS när man bygger publika laddplatser, men man får även komplettera med andra standarder. Normalt sett finns laddmöjlighet för båda standarder vid snabbladdningsstationer. Vanliga hushållsuttag, även kallade Schuko, kan användas för tillfälliga laddningar på låga effekter (max 8 A).

 

Laddboxar

För regelbunden laddning hemma rekommenderar vi att man installerar en laddbox, gärna med 3 fas anslutning. Laddboxar för elbilar är gjorda för att tåla långa laddtider och höga strömmar. De har även inbyggd säkerhet genom att den har kontakt med bilen som den får information ifrån. Om något fel uppstår under laddningen avbryts den. Det finns enkla varianter av laddboxar och mer avancerade boxar.

De mer avancerade boxarna kan ha olika extra funktioner såsom att du kan koppla upp dig till boxen med mobiltelefonen, ha elmätning och känna av husets övriga elanvändning och anpassa laddeffekten därefter för att inte överbelasta säkringarna i huset. Installation ska göras av behörig elektriker.

 

 

Laddstationsguide

Här hittar du vår laddningsguide. Tjänsteleverantör är Liikennevirta, se närmare www.virta.fi/se. Liikennevirta har dygnet runt service och hjälper dig med laddningen.

 

För att ladda din elbil vid laddningsstationerna kan du göra på tre olika sätt:

1. Med laddningskort (RFID-tagg) vilka beställs från Virta genom att du registrerar dig som kund på Virta via www.virta.fi/se (svenska). Du får laddningskortet hemskickat varefter laddningarna debiteras ditt betalkort. Med RFID-kortet identifierar du dig vid laddningsstationerna. Laddningskortet fungerar även i ett antal laddningsstationer utanför Åland.
Användningen och betalningarna vid laddningsstationerna fungerar enligt prepaid-principen. När du registrerar dig som kund debiteras 30 euro från ditt kreditkort till ditt prepaid-konto. Kostnaderna för laddningarna debiteras därefter automatiskt från prepaid-kontot. Liikennevirta skickar månatligen ett sammandrag per e-post över dina laddningar. När saldot på ditt prepaid-konto sjunker under 10 euro debiteras 30 euro automatiskt från ditt kreditkort. På det sättet säkerställer man att det alltid finns saldo för minst en laddning på kontot.

2. ”One-time-payment” med betalkort via internet www.chge.eu. På länken kan du välja flera olika språk. Du ska ange laddningsstationens 4-siffriga nummer som finns noterad på själva stationen.

3. Med Virta appen som du kan ladda ner till din mobiltelefon finns tillgänglig för Android-, Windows- och Apple-telefoner. Klicka på -symbolen på kartan för att välja laddare. Med appen kan du starta och stoppa laddningarna samt reservera en laddningsstolpe i förväg. Med appen kan du ladda via ditt medlemskap i Virta eller med ditt betalkort. Med hjälp av appen kan du även hitta närmaste station.

Så här laddar man

  1. Identifiera dig med taggen, via appen eller via chge.eu.
  2. Koppla sladden till din bil och starta laddningen enligt instruktionerna.
  3. Laddningen av bilen upphör när den är fullt laddad. Du kan också avbryta laddningen med RFID-kortet eller med appen. Koppla ur laddningskabeln.

Priser:
DC-laddning 50 kW, CHAdeMO / CSS, kostar 0,25 euro/kWh. Vid ”one-time-payment” 0,30 euro/kWh.

AC-laddning 50 kW, Typ 2, kostar 0,20 euro/kWh. Vid ”one-time-payment” 0,24 euro/kWh.

Kontaktuppgifter:
Virta support 24/7:
www.virta.global/support-se
Mail: support@virta.fi
Telefon: +358-800-02200

 

 

 

 

 

Laddning i bostadsbolag

Eftersom elbilar blir allt vanligare är det skäl att i bostadsbolag ta med införandet av laddningsmöjligheter i bolagets långsiktsplan. Vid större renoveringar eller när man bygger nytt är det bra att förbereda för laddningsmöjligheter, men man kan installera laddboxarna efter hand behovet uppstår. Det finns även laddboxar som samtidigt kan fungera som motorvärmare!

I bostadsbolag är likställighetsprincipen viktig vilket man måste tänka på vid byggande av laddningsmöjligheter. Det är att rekommendera att man installerar laddboxar som mäter elenergin så att användaren betalar för faktisk förbrukning. Man kan även låta en tjänsteleverantör installera laddboxarna och fakturera användarna för laddningarna vilket underlättar för bostadsbolaget.

Nedan en enkel översikt över beslutsgången i bostadsbolag för att bygga laddningsmöjligheter för elbilar. Kontakta disponenten eller styrelsen och säkerställ ett korrekt förfarande innan du börjar projektet.


Källa: Motiva.fi